Triển khai chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Số ký hiệu văn bản 304/KH-UBND
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung Triển khai chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm signed-signed-304.-ke-hoach-ubnd-trien-khai-chien-luoc-quoc-gia-ve-bien-doi-khi-hau.pdf
Văn bản mới