Thông báo Chương trình công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (Tháng 11 năm 2023)
Số ký hiệu văn bản 493/TB-VP
Ngày ban hành 13/11/2023
Ngày hiệu lực 13/11/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Chương trình công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (Tháng 11 năm 2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lường Thị Duyên
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-lct-tu-13-19.11.2023.pdf
Văn bản mới