Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
716/QĐ-UBND 05/05/2023 Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 313
Tải về 1573
259/KH-UBND 09/09/2022 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 227
Tải về 0
1196/UBND-TP 14/06/2022 V/v tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 135
Tải về 0
1195/UBND-TP 14/06/2022 V/v giới thiệu Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật
Lượt xem: 169
Tải về 0
1175/UBND-TP 10/06/2022 V/v nắm bắt tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Lượt xem: 141
Tải về 0
94/KH-UBND 10/03/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện năm 2022
Lượt xem: 130
Tải về 0
244/KH-UBND 23/07/2021 Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành trên địa bàn huyện
Lượt xem: 178
Tải về 0
159/KH-UBND 27/04/2021 Kế Hoạch Kiểm tra công tác tư pháp năm 2021
Lượt xem: 180
Tải về 2
748/UBND-TP 05/04/2021 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật
Lượt xem: 217
Tải về 0
01/KH-HĐPH 29/03/2021 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Lượt xem: 144
Tải về 0
123456