Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
56/KH-UBND 11/02/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Lượt xem: 61
Tải về 1
01/CT-UBND 07/01/2022 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2022
Lượt xem: 89
Tải về 1
06/KH-UBND 06/01/2021 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Lượt xem: 58
Tải về 0
02/CT-UBND 05/01/2021 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2021
Lượt xem: 88
Tải về 0
1427/BC-UBND 29/12/2020 Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Lượt xem: 48
Tải về 0
748/BC-UBND 30/06/2020 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025
Lượt xem: 88
Tải về 3
1264/UBND-NV 18/06/2020 V/v đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Lượt xem: 101
Tải về 5
928/UBND-NV 04/05/2020 CV đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020
Lượt xem: 126
Tải về 0
450/QĐ-UBND 27/03/2020 Về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng của huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 210
Tải về 11
162/UBND-NV 07/02/2020 CV đôn đốc gửi bài thi viết về“gương tốt, việc tốt các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020
Lượt xem: 134
Tải về 3
12