Tổng số: 82
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2436/UBND-NV 04/11/2022 CV lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Lượt xem: 60
Tải về 0
1054/BC-UBND 14/09/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III, Phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2022
Lượt xem: 57
Tải về 0
261/KH-UBND 14/09/2022 Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2023 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 88
Tải về 1
260/KH-UBND 13/09/2022 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 116
Tải về 1
206/KH-UBND 13/07/2022 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 74
Tải về 0
204/KH-UBND 12/07/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua "thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công" trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 102
Tải về 0
199/KH-UBND 07/07/2022 Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 79
Tải về 0
571/BC-UBND 19/05/2022 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Quỳnh Nhai thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
Lượt xem: 56
Tải về 0
574/BC-UBND 19/05/2022 Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Lượt xem: 57
Tải về 1
567/BC-UBND 18/05/2022 Báo cáo Tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021
Lượt xem: 53
Tải về 0
123456789