Nghị quyết về Dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021
Số ký hiệu văn bản 195/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2020
Ngày hiệu lực 17/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về Dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thu
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới