Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 959/UBND-VP
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 04/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới