Báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Số ký hiệu văn bản 541/BC-UBND
Ngày ban hành 07/06/2021
Ngày hiệu lực 07/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới