Quyết định Phê duyệt danh sách 29 công dân cách ly y tế tại khu cách ly tập trung Trường THCS Phiêng Nèn xã Mường Giàng về xã cách ly tại gia đình
Số ký hiệu văn bản 1000/QĐ_BCĐ
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt danh sách 29 công dân cách ly y tế tại khu cách ly tập trung Trường THCS Phiêng Nèn xã Mường Giàng về xã cách ly tại gia đình
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới