Về việc bầu Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc bầu Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thu
Tài liệu đính kèm 07 nq_1.pdf
Văn bản mới