Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện về cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 805/BC-BCĐ
Ngày ban hành 15/07/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện về cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm 805_1.pdf
Văn bản mới