Kế hoạch Triển khai Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụTỉnh ủy Sơn La về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
Số ký hiệu văn bản 234/KH-UBND
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụTỉnh ủy Sơn La về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-kh trien khai kh 47 cua tinh uy.pdf
Văn bản mới