V/v Tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 01/2021/TT-TTCP
Số ký hiệu văn bản 1694/UBND-TTr
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung V/v Tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 01/2021/TT-TTCP
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm 1694_1.pdf
chi thi so 10 cua thu tuong (1).pdf
chi thi so 769 cua tong thanh tra chinh phu.pdf
quyet dinh so 1672 cua ubnd tinh.pdf
thong tu 01.2021.pdf
Văn bản mới