Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của các ủy viên ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 166/TB-UBND
Ngày ban hành 02/07/2021
Ngày hiệu lực 02/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của các ủy viên ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới