Báo cáo về việc đẩy mạnh triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 1078/BC-UBND
Ngày ban hành 06/09/2021
Ngày hiệu lực 06/09/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo về việc đẩy mạnh triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản báo cáo
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới