Tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh
Số ký hiệu văn bản 87/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày hiệu lực 12/01/2022
Trích yếu nội dung Tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-87. cv on dinihj nguoi lao dong.pdf
Văn bản mới