Tổng số: 77
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1480/UBND-TCKH 15/07/2022 V/v chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách quý III/2022
Lượt xem: 17
Tải về 0
1485/QĐ-UBND 08/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về 0
581/BC-UBND 20/05/2022 Báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 20/5/2022
Lượt xem: 31
Tải về 0
832/UBND-TCKH 27/04/2022 CV tăng cường việc thực hiện và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Nơi
Lượt xem: 35
Tải về 1
06/KH-BĐD 17/03/2022 Kế hoạch Tổ chức “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”
Lượt xem: 32
Tải về 0
69/KH-UBND 22/02/2022 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2022
Lượt xem: 44
Tải về 0
48/KH-UBND 26/01/2022 Kế hoạch Thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 47
Tải về 4
1821/BC-UBND 31/12/2021 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 (từ 21- 30/12/2021) Giải pháp thực hiện công tác tài chính ngân sách năm 2022
Lượt xem: 51
Tải về 4
2598/UBND-KTHT 13/10/2021 CV tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 66
Tải về 2
2533/UBND-TCKH 07/10/2021 Chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách quý IV năm 2021
Lượt xem: 38
Tải về 2
12345678