Các xã thuộc huyện Quỳnh Nhai

                       THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ, HĐND, UBND CÁC XÃ

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ email
I

XÃ CHIỀNG KHAY

1 Lò Văn Tuấn Bí thư Đảng uỷ 0358904877 tuanubnnck@gmail.com
2 Hà Văn Quyết Phó Bí thư TT Đảng uỷ 0943496195 quyethv.quynhnhai@sonla.gov.vn
3 Lò Văn Đại Phó Chủ tịch HĐND xã 0985699825 lodaidoanthanhnien@gmail.com
4 Lò Văn Toản Chủ tịch UBND xã 0945160735 toanlv.quynhnhai@sonla.gov.vn
5 Đặng Thái Học Phó Chủ tịch UBND xã 0972185757 hocdt.quynhnhai@sonla.gov.vn
6 Hà Thị Ha Phó Chủ tịch UBND xã 0836787576 haht.quynhnhai@sonla.gov.vn
II

XÃ MƯỜNG GIÔN

1 Lò Văn Đỉa Bí thư Đảng uỷ 0396117522 diachiengkhay@gmail.com
2 Tòng Văn Hiển Phó Bí thư TT Đảng uỷ 0856221709 hienmg77@gmail.com
3 Lường Thị Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã 0854090923 nguyenmg82@gmail.com
4 Hoàng Văn Học Chủ tịch UBND xã 0816268639 hoanghocmg@gmail.com
5 Tòng Văn Hiên Phó Chủ tịch UBND xã 0988916749 tonghien981.quynhnhai@sonla.gov.vn
6 Hà Văn Đại Phó Chủ tịch UBND xã 0948196609 daixadoan@sonla.gov.vn
III

XÃ MƯỜNG SẠI

1 Ngần Văn Hồng Bí thư đảng uỷ 0833778854
2 Ngần Văn Đưa Phó Bí thư Đảng uỷ 0978869480
3 Lò Văn Dương Phó Chủ tịch HĐND xã 0367679386
4 Lò Văn Hồng Chủ tịch UBND xã 0168 3399 293
5 Lường Văn Thuỷ Phó Chủ tịch 0868430094
6 Lò Văn Pan Phó Chủ tịch 0387442573
IV XÃ MƯỜNG GIÀNG
1 Lò Văn Tâm Bí thư Đảng uỷ 0917 300 135
2 Bạc Thị Như Phó Bí thư Đảng uỷ 0336074369
3 Lò Văn Vui Phó Chủ tịch HĐND 0376032983
4 Đặng Sỹ Định Chủ tịch UBND xã 0915563475
5 Lò Văn Vùng Phó Chủ tịch UBND xã 03326699998
6 Lừ Mai Khoa Phó Chủ tịch UBND xã 0969122994
V XÃ CHIỀNG KHOANG
1 Đào Đức Thuận Bí thư Đảng uỷ 0942560649 ducthuan.ck@gmail.com
2 Lò Văn Chơi Phó Bí thư Đảng uỷ 0916691499 chiengkhoang.lochoi@gmail.com
3 Bạc Cầm Hùng PCT Hội đồng 0942 711 461 hungck72@gmail.com
4 Lò Văn Nghĩa Chủ tịch UBND xã 0812484568 longhiasonla@gmail.com
5 Lò Vắn Nguyễn Phó Chủ tich UBND xã 0944 554 8372 longuyenchiengkhoang@gmail.com
6 Quàng Văn Nhất Phó Chủ tich UBND xã 0943027716 quangnhatck76@gmail.com
VI XÃ MƯỜNG CHIÊN
1 Điêu Văn Phính Bí thư Đảng ủy 0889138788 phinhdieu01@gmail.com
2 Hoàng Văn Diên Phó Bí thư TT Đảng ủy 0812742336 hoangdien.091976@gmail.com
3 Điêu Chính Phánh PCT Hội đồng nhân dân 0944267910 chinhphanh78@gmail.com
4 Điêu Chính Thuận Phó bí thư, Chủ tịch UBND 0915356983 dieuchinhthuan1987@gmail.com
5 Lừ Văn Toản Phó Chủ tịch UBND 0948122208 luquoctoan68@gmail.com
6 Lò Văn Tuyến Phó Chủ tịch UBND 0948142100 lotuyen16081978@gmail.com
VII XÃ NẬM ÉT
1 Bạc Cầm Chương Bí thư Đảng ủy, CT HĐND 0164 407 4644
2 Quàng Văn Oai Phó Bí thư Đảng uỷ 0336995941 Oainamet@gmail.com
3 Lường Văn Tinh Phó CT HĐND 0978249678 luongtinh0978249678
4 Là Văn Thuông Chủ tịch UBND xã 0865287942 lavanthuon1977cbqn@gmail.com
5 Quàng Văn Hồng Phó Chủ tịch UBND xã 0944 914 350 quanghongvp1978@gmail.com
VIII XÃ CHIỀNG BẰNG
1 Lường Văn Nguýn Bí thư đảng uỷ 0865838328 nguynlv.quynhnhai@sonla.gov.vn
2 Tòng Văn Don Phó bí thư TT- CT HĐND 0386161662 dontv.quynhnhai@sonla.gov.vn
3 Là Văn Thâng Phó CT HĐND 0983295813 thanglv88.quynhnhai@sonla.gov.vn
4 Mè Văn Phái Chủ tịch UBND xã 0383817343 phaimv.quynhnhai@sonla.gov.vn
5 Điêu Quỳnh Nga Phó Chủ tịch (Kinh tế) 0979 913 887 ngadq.quynhnhai@sonla.gov.vn
6 Quàng Văn Quyết Phó Chủ tịch (VHXH) 0965438782 quyetqv.quynhnhai@sonla.gov.vn
IX XÃ PÁ MA PHA KHINH
1 Cầm Văn Thược Bí thư Đảng ủy 0973 289 898
2 Lường Văn Bình Phó bí thư Đảng ủy 0347945626
3 Hà Văn Tấn PCT Hội đồng nhân dân 0368371253
4 Lò Văn Đội Chủ tịch UBND xã 0335173833
5 Lường Thị An Phó chủ tịch UBND xã 0367501843
6 Bùi Đình Hải Phó Chủ tịch UBND xã 0943289246
X XÃ CÀ NÀNG
1 Mao Văn Phong Bí thư Đảng uỷ 0975 028 554
3 Cam Văn Chưn Chủ tịch UBND xã 0942372158
2 Vì Thị Toàn Phó Chủ tịch UBND 0357317577
XI XÃ CHIỀNG ƠN
1 Hoàng Văn Sơn Phó Bí thư Đảng uỷ 0397840114
2 Lò Văn Phương Bí thư Đảng uỷ 0915505628
3 Lò Văn Thiên Chủ tịch UBND xã 097 519 4810
4 Hoàng Văn Tế Phó Chủ tịch UBND xã 0982613394
5 Nguyễn Minh Tuân Phó Chủ tịch UBND xã 0979204626 tuannm.quynhnhai@sonla.gov.vn

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập