Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng
          Tập trung thực hiện Kế hoạch số 139 ngày 7/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Nhai đã triển khai, quán triệt đến các đảng ủy trực thuộc, chi bộ trực thuộc. Việc xây dựng và ban hành văn bản của các cấp ủy có nhiều đổi mới, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn

        Năm 2022, huyện ủy Quỳnh Nhai đã tập trung thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác; trọng tâm là tham mưu thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; tham mưu thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội. Cùng với đó, tham mưu đổi mới quy trình, thủ tục hành chính trong tổ chức các cuộc họp, thẩm định, ban hành văn bản của Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; triển khai và vận hành hiệu quả phòng họp không giấy, hệ thống quản lý văn bản điều hành; thực hiện thông suốt việc gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước qua trục liên thông quốc gia.  

        Thời gian tới, Ban Chỉ đạo CCHC tiếp tục đẩy mạnh CCHC trong các cơ quan đảng, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế không còn phù hợp; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản của các cấp ủy đảng sát thực tiễn, mang tính khả thi cao, dễ thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, kết nối đồng bộ hệ thống thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác; gắn công tác CCHC trong Đảng với thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị và trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Đưa nội dung CCHC thành tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hằng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC trong đảng, nhân rộng mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến./.

Tác giả: Lò Dương
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 92
  • Hôm nay: 457
  • Trong tuần: 5,772
  • Tất cả: 1,079,862
Đăng nhập