Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Nhai tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 10/01, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị lần thứ XI, khoá XX, nhiệm kỳ 2019-2024, tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp và chủ trì tổ chức được 140 cuộc tiếp xúc cử tri; Phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp tập huấn lý luận chính trị - nghiệp vụ công tác Mặt trận, tập huấn về công tác giám sát đầu tư của cộng đồng cho 140 cán bộ Mặt trận cơ sở. Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tổ chức các hội nghị phản biện xã hội tại cơ sở… Tiếp tục vận động Nhân dân, phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao... Các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… được triển khai thực hiện tốt. Nhiều mô hình mới, giải pháp hay giúp đỡ nhau phát triển kinh tế được nhân rộng, góp phần tạo thu nhập, ổn định đời sống của Nhân dân. UBMTTQ Việt Nam huyện cũng đã làm tốt việc kêu gọi, vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo; tổ chức trao quà Tết cho gia đình nghèo, khó khăn, người ốm đau dài ngày, người tàn tật, trẻ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó, người có uy tín dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ tân binh lên đường nhập ngũ… Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước có sự đổi mới góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế của huyện.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tiếp tục tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam theo chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp trên đảm bảo theo đúng quy định và kế hoạch đề ra; Quyết tâm hoàn thành công tác đại hội cấp xã trong tháng 4 và cấp huyện trong tháng 6/2024. Tăng cường phổ biến quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện gắn với các nhiệm vụ của đơn vị; nhất là quán triệt và triển khai sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong các chương trình Mục tiêu Quốc gia.

anh tin bai

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam huyện đã chuyển trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Trung ương MTTQ Việt Nam cho 4 cá nhân; chuyển trao Bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho 1 tập thể, 3 cá nhân; UBMTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2023./. 

Tác giả: Văn Thiệu - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập