Mường Giôn xây dựng chính quyền số
Thời gian qua, xã Mường Giôn đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng chính quyền số với nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND xã đã chỉ đạo các thành viên chuyển đổi số của xã thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng, đề xuất nhiệm vụ chuyển đổi số của xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tính khả thi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của xã đã được tăng cường. Hiện nay UBND xã đã triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice) để ban hành, tiếp nhận văn bản và xử lý công việc trên môi trường mạng, cán bộ công chức xã đều thực hiện tiếp nhận và xử lý văn bản trên cổng thông tin điện tử, thực hiện trao đổi thông tin qua văn bản nội bộ. Ngoài ra triển khai sử dụng chữ ký số và chứng thư số trong quy trình xử lý và phát hành văn bản đảm bảo đúng theo quy định. Bên cạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, UBND xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về chuyển đổi số và thành lập 19 tổ chuyển đổi số cộng đồng trong đó 1 Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã với 9 thành viên, 18 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp bản với 90 thành viên… tổ chức tập huấn cho các thành viên tổ chuyển đổi số của xã, bản để vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân kích hoạt mã định danh điện tử, thực hiện cài đặt định danh điện tử VneID trên điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến…

anh tin bai

Công chức xã hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến

Thời gian tới, xã Mường Giôn sẽ ưu tiên nâng cấp hạ tầng; chú trọng kinh phí đầu tư, an toàn thông tin, băng thông và mạng; số hóa dữ liệu đi đôi với quy trình tin học hóa các nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời, chú trọng đầu tư nguồn lực tham gia vào quá trình triển khai chuyển đổi số; hướng đến công tác phối hợp, đồng bộ trong quá trình chuyển đổi số, tính liên thông dữ liệu, khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chuyển đổi số; trong đó, tập trung đa dạng hóa các hình thức, nhất là thông qua các kênh thông tin điện tử để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận, chung tay vào quá trình chuyển đổi số tại địa phương./.

Tác giả: Tòng Định - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập