Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, Trung tâm Chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2022
          Ngày 29/12, Đồng chí Bùi Thái Sơn - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị giao ban giữa thường trực huyện ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, Trung tâm chính trị, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
anh tin bai

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, Trung tâm Chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2022

        Trong năm 2022, các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện luôn làm tốt công tác tham mưu, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy giao như: Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội ở địa phương; Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Đề án Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021- 2026; Rà soát và duy trì 117 mô hình dân vận khéo, trong đó có nhiều mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo, tạo được sức lan tỏa và được nhân dân đồng tình hưởng ứng, học tập và thực hiện; Tham mưu xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI... Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục được tăng cường, phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền các cấp. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

        Phát biểu kết luận tại hội nghị Đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, Trung tâm chính trị, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện chủ động tham mưu quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI; Chủ động tham mưu, đề xuất với huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực./. 

Tác giả: Mạnh Hùng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập