Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin

 

  

Trưởng phòng

ĐIÊU THỊ NHẤT

Ngày sinh: 05/07/1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận: Cao cấp

Số điện thoại: 0914251975; 0978 234 289

Email: Nhatdt.quynhnhai@sonla.gov.vn

 

 


                           Phó Trưởng phòng

LÒ THỊ DINH

Ngày sinh: 30/10/1981

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận: Cao cấp

Số điện thoại: 0987 846 999

Email: Dinhlt1.quynhnhai@sonla.gov.vn                       

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin: 

 

Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập