Huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2024
Ngày 14/3, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quỳnh Nhai tổ chức huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Mường Giàng. Đây là đơn vị được chọn làm điểm rút kinh nghiệm cho huấn luyện dân quân tự vệ các xã trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo huấn luyện có đồng chí Trung tá Đỗ Thế Cường, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện; Dự tham quan có Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các cơ quan, tổ chức; Tiểu đội trưởng các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện.

Trong thời gian một ngày, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ được được nghiên cứu và tiếp thu nội dung huấn luyện giáo dục chính trị, pháp luật bài “chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động đảng và của cách mạng Việt Nam”. Huấn luyện chiến thuật bài “Tiểu đội Dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn”. Huấn luyện quân sự chung bài “Thống nhất phương pháp tổ chức một buổi bắn đạn thật súng tiểu liên AK”. Thống nhất các loại sổ sách, thống kê huấn luyện dân quân tự vệ theo thông tư 43/202/TTBQP ngày 23/4/2020 Của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Xây dựng tiến trình biểu huấn luyện cho các đối tượng, cách ghi thống kê, nhật ký huấn luyện.

anh tin bai

Theo đánh giá ở từng nội dung, cán bộ huấn luyện đã bám sát nguyên tắc, thực hiện đúng thứ tự các bước: Phổ biến giáo dục chính trị, ý định huấn luyện, tổ chức luyện tập và đánh giá kết quả huấn luyện. Các nội dung huấn luyện đã áp dụng, triển khai linh hoạt những nguyên tắc cơ bản trong từng nội dung huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ.

Qua các nội dung huấn luyện điểm, Ban CHQS huyện sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, thống nhất nội dung, phương pháp, chỉ đạo, điều hành của Ban CHQS 11 xã trên địa bàn huyện triển khai các nội dung huấn luyện; đồng thời làm cơ sở rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện huấn luyện trong toàn huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện năm 2024, sát với tình hình thực tế tại cơ sở./

 

Tác giả: Tòng Định - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập