Xã Chiềng Ơn thành lập mô hình “Tổ tự quản người lầm lỗi”
Ngày 20/3, UBND xã Chiềng Ơn tổ chức hội nghị thành lập mô hình “Tổ tự quản về người lầm lỗi” trên địa bàn xã năm 2024. Dự có đồng chí Trung tá Lò Văn Hóa, Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Nhai, đại diện các đội nghiệp vụ Công an huyện.

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định số 22/QĐ-UBND về thành lập 4 mô hình  “Tổ tự quản về người lầm lỗi” các bản Đồng Tâm, Lốm Lầu, Đán Đăm và bản Xe. Theo đó mỗi tổ có 5 thành viên gồm đại diện ban quản lý bản, nhóm liên gia tự quản và các quần chúng tích cực. “Tổ tự quản về người lầm lỗi”  được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện; hoạt động theo cơ chế cấp ủy Đảng lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể, Công an xã phối hợp thực hiện, ban quản lý bản làm nòng cốt và quần chúng nhân dân phối hợp thực hiện. Các tổ được thành lập có nhiệm vụ quản lý, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa người thi hành án hình sự tại cộng đồng, người tái hòa nhập cộng đồng, người lầm lỗi và trẻ em hư trên địa bàn xã, không để họ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương.

anh tin bai

Ra mắt mô hình “Tổ tự quản về người lầm lỗi” xã Chiềng Ơn

Việc thành lập và ra mắt mô hình “Tổ tự quản về người lầm lỗi” trên địa bàn xã nhằm phát huy vai trò tự quản của lãnh đạo bản và người dân trong việc tích cực tham gia phong trào “toàn dân bảo vệ an Tổ quốc”, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn./. 

Tác giả: Văn Thiệu - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập