Chiềng Ơn thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính
Để từng bước cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của UBND huyện về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách công vụ trong cán bộ công chức. Thời gian qua, UBND xã Chiềng Ơn đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân, tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

UBND xã Chiềng Ơn đã tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch cải cách hành chính xã Chiềng Ơn năm 2024; phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của cán bộ, công chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác CCHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã tiếp nhận và xử lý đúng hạn được 60/60 hồ sơ. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát lại bộ thủ tục hành chính đang áp dụng; cập nhật và niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đến giao dịch.

Ông Lò Văn Đôi, Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC xã Chiềng Ơn cho biết: Tôi cũng như các đồng chí cán bộ, công chức của xã làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa luôn xem việc đẩy mạnh CCHC và công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cũng đã được tập huấn, nắm bắt các quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản điện tử. Các văn bản mà liên quan đến thủ tục hành chính đều được chúng tôi công khai kịp thời, đầy đủ, đúng mẫu thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết mới, được chia theo từng lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dễ tìm hiểu và thực hiện. Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính của xã; tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, giúp cho các lĩnh vực hoạt động của xã được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian hơn, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”.

Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện và thông tin kịp thời tới tổ chức và công dân về cơ chế tiếp nhận, xử lý việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân về quy định hành chính để đánh giá, rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung TTHC phù hợp với địa phương. Đội ngũ công chức làm công tác tiếp dân, thật sự là của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu địa phương, kịp thời ngăn chặn những hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và tổ chức. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại đơn vị đảm bảo 100% các điều kiện về kỹ thuật như: đường truyền Internet, máy vi tính, máy in … thực hiện cho các công việc được thực hiện thông suốt trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn thông tin.

Ông Nguyễn Minh Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Ơn cho biết: “Công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Chiềng Ơn hiện nay được UBND xã chỉ đạo triển khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; vận hành đồng bộ cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của đội ngũ công chức được phân công xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương”.

anh tin bai

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC xã Chiềng Ơn

Thời gian tới, xã Chiềng Ơn tiếp tục rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, chưa phù hợp, sớm xây dựng và hoàn thiện các thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản, thuận tiện, giảm thiểu về thủ tục, thời gian giải quyết công việc, tránh phiền hà cho cá nhân, tổ chức và công dân. Công khai hóa thủ tục hành chính nhằm giúp cán bộ, công chức nắm rõ được các quy định, trình tự tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và giúp các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ thực hiện chức năng thanh tra, giám sát việc thực thi thủ tục hành chính tại cơ sở. Tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính: duy trì, nâng cấp và tăng cường số dịch vụ công trực tuyến lên cấp độ 3, mức độ 4; duy trì và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015./. 

Tác giả: Văn Thiệu - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập