Tổ kiểm tra công tác CCHC và công tác Nội vụ huyện Quỳnh Nhai năm 2024 làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường
Ngày 8/5, Tổ kiểm tra công tác CCHC và công tác Nội vụ huyện Quỳnh Nhai năm 2024 đã làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung kiểm tra về công tác CCHC gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ, kết quả cập nhật dữ liệu hồ sơ viên chức trên cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành… kiểm tra công tác Văn thư - Lưu trữ; Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; việc sắp xếp, bố trí nhân sự trên cơ sở vị trí việc làm; Việc thực hiện các quy định trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân và các nội dung khác có liên quan đến công tác CCHC…

anh tin bai

Tổ kiểm tra công tác CCHC và công tác Nội vụ huyện Quỳnh Nhai làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường

Qua thực tế kiểm tra, tổ công tác cũng ghi nhận và đánh giá cơ bản những nỗ lực cố gắng trong công tác CCHC, công vụ, công chức mà phòng Tài nguyên và Môi trường đã đạt được. Đồng thời đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường khắc phục hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC, kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC… lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị, tạo sự chuyển biến kỷ luật, kỷ cương, ý thức, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao chỉ số CCHC của đơn vị trong thời gian tới./.

Tác giả: Tòng Định - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập