Quỳnh Nhai: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII
          Sáng ngày 05/12, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện, Tỉnh Ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Thu; Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Bùi Thái Sơn; Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Tiến Cường; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban, ngành dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII.           Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Diên Hồng, Hà Nội.

 

Toàn cảnh Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII tại điểm cầu huyện

        Trong thời gian 2,5 ngày, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

        Hội nghị là dịp để cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

        Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả./.

Tác giả: Ngô Quý Ngự-Thanh tra huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 525
  • Trong tuần: 5,320
  • Tất cả: 1,016,577
Đăng nhập