Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội CCB cơ sở năm 2022
          Ngày 14/9, Hội CCB huyện phối hợp với Trung tâm chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội CCB cơ sở năm 2022

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội CCB cơ sở năm 2022

        Trong thời gian 5 ngày học tập ( từ 14-18/9/2022), 70 học viên là Chi hội trưởng các chi hội cơ sở trong toàn huyện sẽ được học tập, quán triệt các nội dung về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam, Người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đoàn kết, vận động Cựu chiến binh, phát huy vai trò, tiềm năng của các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh cơ sở, xây dựng hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh.

        Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nâng cao về trình độ lý luận chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ, từ đó vận động vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

Tác giả: Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 741
  • Trong tuần: 2,524
  • Tất cả: 1,076,614
Đăng nhập