Hội nghị tập huấn công tác khuyến học khuyến tài xây đựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030
          Trong 2 ngày 20-21/12, Hội khuyến học huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Tham gia tập huấn có các đồng chí là Ủy viên BCH hội khuyến học huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội khuyến học các xã, lãnh đạo Ban khuyến học các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Đại diện các chi hội, dòng họ khuyến học trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác khuyến học khuyến tài xây đựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

        Tham gia tập huấn, đại biểu được quán triệt Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 667 QĐ/TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030"; Quán triệt các kế hoạch của tỉnh, huyện về thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”; chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn; các Quyết định của TW Hội khuyến học Việt Nam về ban hành bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá công nhận các danh hiệu “Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030…

        Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong xây dựng phong trào tự học, học tập suốt đời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ thông qua mô hình “công dân học tập” từng bước đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập…/.

Tác giả: Lương Thị Tám-Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 482
  • Trong tuần: 6,098
  • Tất cả: 1,010,834
Đăng nhập