Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và thông tin huyện
Số ký hiệu văn bản 04/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2016
Ngày hiệu lực 25/01/2016
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và thông tin huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Bùi Minh Tân
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành