Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2024/QĐ-UBND 21/05/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện Tải về
03/2003/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tải về
02/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Tải về
01/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tải về
04/2022/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND huyện Quỳnh Nhai Tải về
03/2022/QĐ-UBND 01/12/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tải về
06/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Quỳnh Nhai Tải về
05/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai Tải về
04/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Nhai Tải về
03/2021/QĐ-UBND 01/10/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Quỳnh Nhai Tải về
123
Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập