Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Tải về
01/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tải về
03/2022/QĐ-UBND 01/12/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tải về
06/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Quỳnh Nhai Tải về
05/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai Tải về
04/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Nhai Tải về
03/2021/QĐ-UBND 01/10/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Quỳnh Nhai Tải về
02/2021/QĐ-UBND 01/02/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Tải về
01/2021/QĐ-UBND 01/02/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Tải về
38/2020/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số đến: 10642 - Ngày đến: 27/08/2020Số ký hiệu: - Ngày ban hành: 27/08/2020 Tải về
123
Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 144
  • Trong tuần: 25,017
  • Tất cả: 1,207,072
Đăng nhập