Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Số ký hiệu văn bản 05/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2016
Ngày hiệu lực 12/12/2016
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính - kế hoạch
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành