Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
Số ký hiệu văn bản 06/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2016
Ngày hiệu lực 08/12/2016
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế và hạ tầng
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành