Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Số ký hiệu văn bản 02/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/03/2019
Ngày hiệu lực 14/03/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Hoài Thu
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành