Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 135/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/07/2020
Ngày hiệu lực 10/08/2020
Trích yếu nội dung Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính - kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành