Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện
Số ký hiệu văn bản 02/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/02/2021
Ngày hiệu lực 08/02/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành