Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Quỳnh Nhai
Số ký hiệu văn bản 03/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Quỳnh Nhai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành