Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu văn bản 02/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 20/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành