Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện
Số ký hiệu văn bản 07/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2016
Ngày hiệu lực 08/12/2016
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm QĐ số 07-2016 Phòng Y tế.doc
Cơ quan ban hành