Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Số ký hiệu văn bản 01/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/03/2020
Ngày hiệu lực 27/03/2020
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Quyết định 01.2020m.PDF
Cơ quan ban hành