Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022

          Ngày 11/10/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022. Đến dự có Thượng tá Hà Thế Bằng- Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh huyện- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện.

Toàn cảnh lớp lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022

        Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 11/10 đến ngày 14/10/2022, 70 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo, gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung về Quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới…

        Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn huyện nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở. Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đó vận dụng vào vị trí công tác của mình góp phần xây dựng địa phương vũng mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Tác giả:Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 165
  • Trong tuần: 2,256
  • Tất cả: 939,712
Đăng nhập