Tổng số: 1346
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1140/BC-UBND 15/11/2023 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 134
Tải về 0
492/TB-VP 13/11/2023 Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13-19/11/2023)
Lượt xem: 78
Tải về 0
493/TB-VP 13/11/2023 Thông báo Chương trình công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (Tháng 11 năm 2023)
Lượt xem: 77
Tải về 0
2586/UBND-NV 13/11/2023 về việc xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc
Lượt xem: 88
Tải về 0
2587/UBND-NV 13/11/2023 V/v triển khai Công văn số 4525/UBND-NV ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh
Lượt xem: 80
Tải về 0
716/QĐ-UBND 05/05/2023 Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 313
Tải về 1573
91/KH-UBND 01/03/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2023
Lượt xem: 233
Tải về 4
433/UBND-NN 28/02/2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Lượt xem: 182
Tải về 88
59/KH-UBND 17/02/2023 Kế hoạch Phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, chi nhánh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 193
Tải về 70
93/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Lượt xem: 224
Tải về 175
12345678910...