Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 năm 2022.


Từ ngày 11/10/2022 đến 14/10/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Quỳnh Nhai tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho gần 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên trong các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.


Trong thời gian 04 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đủ điều kiện viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Trong đó, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 97%.


Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho học viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ sở trước tình hình mới, cũng như những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị , địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội tại địa phương. Kết thúc khóa học, Hội đồng GD QP&AN huyện đã tặng Giấy khen cho 5 đồng chí có thành tích xuất sắc trong học tập tại lớp 1 này.

                                            Bùi Tiến Thọ - Ban chỉ huy Quân sự huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập