Xã Pá Ma Pha Khinh làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng
          Xã Pá Ma Pha Khinh là xã ven sông có địa hình phức tạp, độ dốc khá lớn, dân cư không tập trung… Xã hiện có hơn 10.400 ha diện tích tự nhiên, trong đó có hơn 5.330 ha rừng, gồm rừng phòng hộ trên 3.000 ha, rừng sản xuất 1.964 ha và hơn 290 ha rừng ngoài quy hoạch, độ che phủ rừng đạt trên 51,05%. Theo phong tập quán canh tác của người dân địa phương, vào các thời điểm mùa vụ, người dân thường đốt nương làm rẫy nên nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Do vậy, ngay từ đầu năm, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) luôn được UBND xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo các bản và các chủ rùng triển khai thực hiện. 

Hơn10.4000 ha diện tích rừng xã Pá Ma Pha Khinh được chăm sóc, bảo vệ tốt

        Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, Kiểm lâm địa bàn đã tham mưu cho UBND xã ra văn bản chỉ đạo các bản, thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Tổ chức tuyên truyền về Luật lâm nghiệp để người dân, các chủ rừng hiểu, từ đó có ý thức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó Kiểm lâm địa bàn đã thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã, tổ chức lực lượng tuần tra các điểm nóng về cháy rừng, phát hiện xử lý kịp thời hành vi mua, bán, phá rừng và vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm quản lý nghiêm ngặt các diện tích rừng, tiến hành làm đường băng cản lửa, phát dọn thực bì; Bố trí lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra rừng, phân công lịch trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hanh. Ông Phạm Quốc Trung - Kiểm lâm địa bàn xã Pá Ma Pha Khinh, Quỳnh Nhai, Sơn La thông tin: Hàng năm, tôi cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã hoàn thành các văn bản liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng; kiện toàn ban chỉ đạo phát triển rừng của xã cũng như là tổ chức hội nghị tuyên truyền cấp xã, cấp bản. Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Pá Ma Pha Khinh cũng như nhận thức của người dân càng ngày càng nâng cao.

Bản Pá Le xã Pá Ma Pha Khinh tăng cường công tác bảo vệ rừng

          Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh hiện có trên 2.000 ha rừng tự nhiên. Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của rừng, bản đã thành lập Tổ bảo vệ rừng, cùng với Kiểm lâm địa bàn thường xuyên đi tuần tra bảo vệ và PCCCR ở các khu vực rừng có nguy cơ cao dễ xảy ra cháy rừng. Đồng thời, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết bảo vệ rừng. Ý thức bảo vệ và PCCC rừng của người dân ngày càng nâng cao rõ rệt, từ đầu năm 2022 đến nay, các khu vực rừng trên địa bàn bản quản lý đã không xảy ra vụ cháy rừng nào.. Năm qua, bản được chi trả hơn 1,1 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Từ khoản tiền này, Ban Quản lý bản đã trích một khoản để tu sửa đường nội bản, thủy lợi, hỗ trợ đội bảo vệ rừng, mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ và PCCC và chi trả cho mỗi hộ 6 triệu đồng. Các chế độ của thành viên trong tổ bảo vệ rừng đều được Ban quản lý bản họp lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thời gian qua, đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, độ che phủ rừng và chất lượng rừng được nâng lên, đời sống của người dân được cải thiện. Ông Mè Văn Ninh - Trưởng bản Pá Le xã Pá Ma Pha Khinh, Quỳnh Nhai, Sơn La: Bản Pá Le hàng năm luôn làm tốt việc phối hợp với kiểm lâm địa bàn triển khai cho bà con về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là mùa hanh khô; không để xảy ra cháy rừng. Tuyên truyền cho bà con không làm nương, rẫy trái phép, không khai thác gỗ trái phép nông sản... Chúng tôi cũng đã thành lập tổ công tác cũng gần 20 người luân phiên nhau đi tuần tra, canh gác, bảo vệ. Đến mùa khô hanh thì phát dọn thực bì và phát đường băng cản lửa. Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng thì cũng được chi cho người dân để có thu nhập một phần, chi quản lý bảo vệ rừng phát triển rừng, chi cho bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Xã Pá Ma Pha Khinh chỉ đạo nhân dân cùng các ngành chức năng phát dọn thực bì

          Với nhiều giải pháp đồng bộ, xã Pá Ma Pha Khinh luôn tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; hướng dẫn nhân dân làm nương rẫy theo quy hoạch, thường xuyên kiểm tra, xác định các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy cao để có phương án phòng cháy kịp thời. Hằng năm, UBND xã chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng đến đông đảo người dân; kiện toàn, củng cố 5 tổ, đội PCCCR với 100 thành viên; phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng dân quân và đoàn viên, thanh niên tại mỗi bản, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra với rừng. Tuy là xã xa trung tâm huyện, điều kiện giao thông đi lại khó khăn, địa bàn bị chia cắt bởi lòng hồ thủy điện Sơn La, nhưng xã vẫn thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng. Trong mùa khô năm 2021-2022, xã Pá Ma Pha Khinh đã tổ chức 6 hội nghị triển khai công tác bảo vệ rừng và PCCCR cấp xã, cấp bản thu hút hơn 500 người tham gia; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR giữa Chủ tịch UBND xã với cộng đồng 5 bản; bổ sung 50 biển cấm chặt phá rừng, cấm lửa rừng tại 5 bản; hướng dẫn 5 chủ rừng cộng đồng và 37 chủ rừng là hộ gia đình xây dựng phương án PCCCR; tổ chức trực bảo vệ rừng, PCCCR 24/7. Nhờ vậy nhiều năm nay trên địa bàn xã Pá Ma Pha Khinh không xảy ra vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp hay vụ cháy rừng nào. Ông Bùi Đình Hải - Phó chủ tịch UBND xã Pá Ma Pha Khinh, Quỳnh Nhai, Sơn La cho biết: Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên dịa bàn xã Pá Ma Pha Khinh luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thường xuyên và có sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể xã và từ xã xuống bản. Hàng năm, bước vào mùa khô hanh, xã cũng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền ở cấp xã, cấp bản từ đó tuyên truyền cho bà con và các chủ rừng nâng cao nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đặc biệt là những hành vi xuân chiếm đất rừng. Đồng thời chúng tôi cũng cho các chủ rừng và các hộ dân ký cam kết với chủ tịch UBND xã để nâng cao tinh thần trách nhiệm. Bên cạnh đó, xã cũng đã kiện toàn tổ, đội quần chúng kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng của xã cũng như là các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng các bản. Thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; chỉ đạo bà con nhân dân, tổ đội quần chúng thường xuyên ra quân mỗi tháng 01 lần kiểm tra các diện tích rừng thuộc địa bàn của bản, của xã quản lý để kịp thời ngăn  chặn, phát hiện những hành vi lấn chiếm đất rừng để có phương án xử lý, tỷ lệ độ che phủ rừng của xã ngày một nâng lên.

UBND xã và kiểm lâm địa bàn kiểm tra rừng phòng hộ

        Thời gian tới xã Pá Ma Pha Khinh huyện Quỳnh Nhai tiếp tục tăng cường các biện pháp quyết liệt bảo vệ rừng, quyết tâm hạn chế thấp nhất tình trạng xâm hại rừng; thực hiện các biện pháp lâm sinh phục hồi những diện tích rừng trọng điểm, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, góp phần làm xanh thêm những cánh rừng của địa phương. Cùng với đó, quy hoạch việc sản xuất trên nương rẫy; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của rừng để người dân chung tay bảo vệ rừng và tích cực tham gia phát triển kinh tế từ rừng, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới./.

Tác giả: Văn Thiệu – Trung tâm TT-VH Quỳnh Nhai
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 366
  • Trong tuần: 7,763
  • Tất cả: 1,773,917
Đăng nhập