Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2021

Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2021

Chiều ngày 19/7, UBND huyện  Quỳnh Nhai đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính cho cán bộ công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của 12 cơ quan chuyên môn UBND huyện. Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, công chức Văn phòng thống kê, văn thư lưu trữ 11 xã.

Tập huấn công tác cải cách hành chính

         Tại hội nghị các đại biểu được tập huấn 3 nội dung chính bao gồm: Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2,3,4. Hướng dẫn về Chữ ký số trong ban hành văn bản đi; Hướng dẫn việc áp dụng hòm thư công vụ trong trao đổi công việc tại các cơ quan; Hướng dẫn tổ chức quản lý và sử dụng, cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử cấp xã. Hướng dẫn về trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử trên phần mềm quản lý văn bản điều hành; Quản lý vận hành hệ thống phòng họp trực tuyến.

         Bên cạnh đó, tại hội nghị tập huấn các báo cáo viên cũng đã dành thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, giúp cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu tốt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện trong thời gian tới./..

              Lường Văn Nguýn, Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 175
  • Trong tuần: 4,986
  • Tất cả: 502,277
Đăng nhập