Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng

 

GIÁM ĐỐC

PHẠM VĂN LÂM


          Sinh ngày:03/5/1985

          Dân tộc: Kinh

          Trình độ chuyên môn:Kỹ sư thủy điện

          Trình độ lý luận: Cao cấp

          Số điện thoại:0906203585
          Email:
 phamvanlamtd@gmail.com


PHÓ GIÁM ĐỐC

BÙI KHẮC THƠI


          Sinh ngày: 18/6/1987

          Dân tộc: Kinh

          Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

          Trình độ lý luận:Cao cấp

          Số điện thoại: 0979.138.686

          Email: thoibk.quynhnhai@sonla.gov.vn; thoixd186@gmail.com 

PHÓ GIÁM ĐỐC

LÒ QUỐC HOÀN

          Sinh ngày: 14/6/1978

          Dân tộc: Thái

          Trình độ chuyên môn:Kỹ sư Thủy lợi

          Trình độ lý luận: Cao cấp

          Số điện thoại:0943864239

          Email: hoanlq.quynhnhai@sonla.gov.vn; quochoansl@gmail.com

Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập