Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Mường Giôn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày 22/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Giôn đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự có đồng chí Vì Thị Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phát huy tốt vai trò tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Động viên Nhân dân phát huy nội lực, tích cực thi đua tăng gia lao động sản xuất làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã để ra. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “đoàn kết, sáng tạo” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”… Trong nhiệm kỳ, Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã đã vận động quyên góp được hơn 113 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo. Tiếp nhận, chuyển trao kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 42 hộ nghèo và cận nghèo trong xã. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã cũng đã thăm hỏi và tặng 645 suất quà tết cho người nghèo, gia đình chính sách có công với cách mạng, thăm hỏi, động viên con em nhập ngũ. Việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai thực hiện tốt.  Nhân dân trong xã luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; bảo tồn, gìn giữ các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp. Quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai hiệu quả, công tác đối thoại với nhân dân được quan tâm.

Trên tinh thần tập trung dân chủ và trí tuệ, đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kì 2024 - 2029 gồm 35 đồng chí; hiệp thương bầu các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kì mới. Đồng thời, hiệp thương cử 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Quỳnh Nhai lần thứ XXI, nhiệm kì 2024 - 2029./. 

Tác giả: Văn Thiệu, Thu Hà, Mạnh Hùng - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập