Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương
Ngày 27/11, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Dự tại điểm cầu huyện Quỳnh Nhai có đồng chí Đinh Trung Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Tiến Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung trọng tâm, cốt lõi các văn bản của Trung ương, gồm: Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới; Kết luận số 62-KL/TW ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị ban hành về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, các nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 110-QĐ/TW ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Quỳnh Nhai

Các đại biểu cũng được quán triệt các nội dung Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị ban hành về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 769-QĐ/TU ngày 18/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời 12 văn bản đã được quán triệt tại hội nghị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện các văn bản trên. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện, bảo đảm cụ thể, sát thực, khả thi; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các văn bản trên; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền./. 

Tác giả: Thu Hà - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập