Quỳnh Nhai đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ngày 23/1, Ban chỉ đạo 35 Huyện ủy Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023; Triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác năm 2024. Đồng chí Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2023, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác nắm bắt, định hướng dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai được các cấp ủy đảng quan tâm triển khai thực hiện với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên... Đẩy mạnh Tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương gắn với phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Trong năm, BCĐ huyện đã ban hành được 64 văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức 4 hội nghị giao ban, 2 đợt tập huấn nghiệp vụ cho hơn 70 đồng chí cán bộ, đảng viên. Lan tỏa, chia sẻ hơn 4.200 tin bài tích cực thu hút hơn 12.500 lượt theo dõi. Qua đó, tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về định hướng phát triển KT-XH của địa phương, của đất nước. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch trên nền tảng mạng xã hội.

anh tin bai

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Phối hợp tiếp nhận, xác minh và giải quyết hiệu quả những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Thường xuyên nắm bắt thông tin dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng nguyện vọng của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để định hướng dư luận. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước với các lực lượng chức năng, nâng cao năng lực khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm kịp thời tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nông thôn mới của địa phương./.

Tác giả: Văn Thiệu - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập